Vi søker norsklektor 2018-19

Département d’études scandinaves ved Université de Strasbourg søker norsklektor 2018-19

Ansettelsesperiode 01.09.2018 – 31.08.2019 med mulighet for 1 års forlengelse.

Arbeidsbeskrivelse

Ca. 9 timer språkundervisning per uke i løpet av 24 undervisningsuker. Undervisning i andre emner som norsk litteratur, kultur og samfunnsliv kan ofte tilbys i en viss utstrekning om ønskelig. Norsklektoren er selv ansvarlig for utformingen av språkundervisningens innhold og eksaminasjon. Utover selve undervisningen forventes lektoren også å utføre en del undervisningsrelatert administrasjon, delta i institusjonens øvrige aktiviteter som konferanser, seminarer, kulturarrangementer, julefest, språkkafé m. m. og gjerne bidra til dette ved for eksempel å invitere forskere og forfattere til universitetet. Antall studenter Cirka 50 studenter på begynnernivå, 20 på mellomnivå og 10 på viderekommet nivå.

Månedslønn (brutto)

Månedslønn brutto 1954€. Månedslønn minus avgifter, netto per måned = 1559€. Utover det tilkommer årlig inntektsskatt som til en viss grad baseres på familiesituasjonen. Semesterinndeling Høstsemesteret: september-januar, vårsemesteret: januar-mai. Eksamensperiodene ligger i desember/januar og april/mai. De angitte tidene er undervisningsperiodene, og utover disse tilkommer en viss del omeksaminering i juni, samt administrasjon og andre aktiviteter i perioden mai-midten av juli.

Bosted

Lektoren må selv ordne bosted, men universitetet kan hjelpe til med å finne midlertidig bosted de første månedene.

Kvalifikasjoner

  • norsk på morsmålsnivå
  • erfaring med undervisning av norsk som andrespråk eller fremmedspråk eller annen fremmedspråkundervisning
  • grunnleggende høgskole-/universitetsutdannelse tilsvarende minst 300 stp. (mastergrad) i hovedsak i emnene norsk, norsk som andrespråk, nordisk, pedagogikk, litteraturvitenskap og/eller fransk (eller nært beslektede emner) god kjennskap til norsk samfunns- og kulturliv

Vi søker en person som har lett for å samarbeide, er åpen og ansvarlig, og som kan tilpasse seg en kanskje litt unorsk arbeidssituasjon. Ved siden av undervisningen er det mulig å drive forskning og inngå i fakultetets forskningsgrupper. Gode kontakter til norsk og/eller nordiske universitetsmiljøer er også verdifullt for oss. I det daglige, på universitetet såvel som utenfor, er gode kunnskaper i fransk en nødvendighet.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Karin Ridell eller Thomas Mohnike på telefonnummer +33 3 68 85 65 81.

Nåværende norsklektor Trine Rørhus kan også kontaktes (rorhus@unistra.fr).

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Karin Ridell (kridell@unistra.fr) eller Thomas Mohnike (tmohnike@unistra.fr) innen 31. mars 2018.