Lecteur du norvégien – lektor i norsk

Lektor i norsk ved universitetet i Strasbourg, Frankrike Universitetet i Strasbourg, Avdeling for skandinaviske studier, utlyser stillingen som utenlandslektor i norsk med tiltredelse høsten 2015.

Om lærestedet

Université de Strasbourg
Département d'Etudes Scandinaves
22, rue René Descartes
F-67084 STRASBOURG CEDEX

http://nord.unistra.fr

Universitetet i Strasbourg har i dag totalt 42 260 studenter. Ved Avdeling for skandinaviske studier har det vært norskundervisning i flere tiår. I dag tilbys norsk som valgfag over tre år som del av en bachelorgrad (licence), sammen med svensk og dansk, og det er ca. 40 studenter som studerer norsk. Siden september 2013 tilbyr instituttet selvstendig bachelorprogram i nordiske studier. Høstsemesteret varer fra september til desember, og vårsemesteret fra januar til juni. Det avvikles eksamen to ganger i året, for tiden foregår dette i desember og i perioden april-juni.

Arbeidsbeskrivelse

Undervisning i norsk språk og litteratur for nybegynnere og viderekomne. I tillegg skal lektoren kunne undervise i oversetting fra og til norsk på masternivå. Undervisningsplikten er 9 timer pr. uke i norsk språk og litteratur. I tillegg kommer tentamen – og eksamensavvikling. Ved siden av undervisningen forventes det at lektoren tar seg av studierelaterte administrative oppgaver. Det er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitetskonferanser som instituttet arrangerer, kinoklubb for studentene og lignende. Det er positivt om lektoren har en etablert kontakt med universiteter i Norge.

Tiltredelse

01.09.2015. Undervisningsåret varer fra 1. september til 1. juli.

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad med nordisk språk og litteratur eller motsvarende i fagkretsen. Det kreves skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk på morsmålsnivå. Erfaring fra undervisning i norsk som andre – eller fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk er ønskelig. Den som ansettes, må dessuten ha kompetanse i fransk, både skriftlig og muntlig.

Varighet

Åremålsstilling oppad begrenset til 2 år.

Boligforhold Lektoren må selv skaffe seg bolig. Å leie en leilighet på 50-60 kvadrat i nærheten av universitetet koster rundt 500-650 euro i måneden. Om ønskelig kan instituttet bistå lektoren med å finne bolig.

Lønnsbetingelser

Universitetet i Strasbourg lønner lektoren med ca. 1 450-500 Euro pr. måned (etter skatt, avhengig av familiesituationen).

Mer informasjon

Kontakt lærestedet Norsklektor Cecilie Bjerknes Aarre aarre@unistra.fr, , tlf: 0033-36 68 85 65 81,

Instituttbestyrer Thomas Mohnike, tlf: 0033-36 68 85 65 81, e-post: tmohnike@unistra.fr

http://nord.unistra.fr

Signert søknad med vedlegg sendes pr. e-post til: tmohnike@unistra.fr

Søknadsfrist 1. april 2015