Sommerkurs ved Universiteten i Agder og i Bergen

Pour les étudiants de norvégien:

AGDER

SNU (Senter for norskstudier i utlandet) ved Universitetet i Agder inviterer norskstudenter ved europeiske universiteter til sommerkurs i norsk språk, litteratur og kultur i Kristiansand.
 
Se vedlagte invitasjon eller våre nettsider for mer informasjon:
http://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-norskstudier-i-utlandet/sommerkurs-2016
 
Søknadsfrist: 31. mars 2016

Invitasjon SNU sommerkurs 2016 Universitetet i Agder

BERGEN

Universitetet i Bergen arrangerer hvert år et sommerkurs i «Norsk språk og kultur» for studenter som leser norsk, og vi håper dere kan gjøre dette sommerkurstilbudet kjent for aktuelle studenter. Vi tar opp rundt 60 deltakere, og vi pleier å ha deltakere fra minst 20 land og 40 studiesteder. I år begynner kurset mandag 27. juni og slutter 23. juli.

All undervisning foregår på norsk, og vi har derfor ingen begynnerkurs. Søkerne må legge ved en bekreftelse/attest fra norsklektor på at de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Hvis det er flere søkere fra samme universitet/høyskole, vil vi gjerne ha en prioriteringsliste. Norsklærere kan gjerne sende attester og prioriteringsliste direkte til Sommerkurset på e-post.

Søknadsskjema og informasjon om kurset er lagt ut på følgende nettside:
http://www.uib.no/lle/sommerkurs
Søknadsfristen er 1. mars 2016.