Etudes Nord-Européennes – Université de Strasbourg
Header

Vi søker norsklektor 2018-19

February 6th, 2018 | Posted by Mohnike in norvégien - (Comments Off on Vi søker norsklektor 2018-19)

Département d’études scandinaves ved Université de Strasbourg søker norsklektor 2018-19

Ansettelsesperiode 01.09.2018 – 31.08.2019 med mulighet for 1 års forlengelse.

Arbeidsbeskrivelse

Ca. 9 timer språkundervisning per uke i løpet av 24 undervisningsuker. Undervisning i andre emner som norsk litteratur, kultur og samfunnsliv kan ofte tilbys i en viss utstrekning om ønskelig. Norsklektoren er selv ansvarlig for utformingen av språkundervisningens innhold og eksaminasjon. Utover selve undervisningen forventes lektoren også å utføre en del undervisningsrelatert administrasjon, delta i institusjonens øvrige aktiviteter som konferanser, seminarer, kulturarrangementer, julefest, språkkafé m. m. og gjerne bidra til dette ved for eksempel å invitere forskere og forfattere til universitetet. Antall studenter Cirka 50 studenter på begynnernivå, 20 på mellomnivå og 10 på viderekommet nivå.

Månedslønn (brutto)

Månedslønn brutto 1954€. Månedslønn minus avgifter, netto per måned = 1559€. Utover det tilkommer årlig inntektsskatt som til en viss grad baseres på familiesituasjonen. Semesterinndeling Høstsemesteret: september-januar, vårsemesteret: januar-mai. Eksamensperiodene ligger i desember/januar og april/mai. De angitte tidene er undervisningsperiodene, og utover disse tilkommer en viss del omeksaminering i juni, samt administrasjon og andre aktiviteter i perioden mai-midten av juli.

Bosted

Lektoren må selv ordne bosted, men universitetet kan hjelpe til med å finne midlertidig bosted de første månedene.

Kvalifikasjoner

  • norsk på morsmålsnivå
  • erfaring med undervisning av norsk som andrespråk eller fremmedspråk eller annen fremmedspråkundervisning
  • grunnleggende høgskole-/universitetsutdannelse tilsvarende minst 300 stp. (mastergrad) i hovedsak i emnene norsk, norsk som andrespråk, nordisk, pedagogikk, litteraturvitenskap og/eller fransk (eller nært beslektede emner) god kjennskap til norsk samfunns- og kulturliv

Vi søker en person som har lett for å samarbeide, er åpen og ansvarlig, og som kan tilpasse seg en kanskje litt unorsk arbeidssituasjon. Ved siden av undervisningen er det mulig å drive forskning og inngå i fakultetets forskningsgrupper. Gode kontakter til norsk og/eller nordiske universitetsmiljøer er også verdifullt for oss. I det daglige, på universitetet såvel som utenfor, er gode kunnskaper i fransk en nødvendighet.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Karin Ridell eller Thomas Mohnike på telefonnummer +33 3 68 85 65 81.

Nåværende norsklektor Trine Rørhus kan også kontaktes (rorhus@unistra.fr).

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Karin Ridell (kridell@unistra.fr) eller Thomas Mohnike (tmohnike@unistra.fr) innen 31. mars 2018.

Emploi du temps deuxième semestre

December 21st, 2017 | Posted by Mohnike in Emploi du temps | langues | Licence Etudes Nord-Européennes | littérature | néerlandais | nordique | norvégien - (Comments Off on Emploi du temps deuxième semestre)

Hej alla,

voici l'emploi du temps du deuxième semestre 2017/18. Il y a des changements de créneaux le jeudi pour le cours d'Introduction à l'analyse culturelle (licence 1ère année) et pour l'Intercompréhension scandinave (3ème année)

God jul och gott nytt år till er alla!

Thomas

S2 EDT NORD 2017-2018_V5.xls

Kjartan Fløgstad

September 27th, 2016 | Posted by Mohnike in Licence Etudes Nord-Européennes | littérature | norvégien - (Comments Off on Kjartan Fløgstad)

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad

Mardi 4 octobre 2016, 18h, s. 4402, le Patio, Université de Strasbourg

Kjartan Fløgstad est depuis son début en 1970 l’un des grands noms de la littérature norvégienne. Il a écrit des romans historiques, des policiers et des récits de voyage, toujours politisés, visant à débattre des épisodes et phénomènes sociétaux difficile dans la sociétés norvégienne et ailleurs avec une touche de réalisme magique. Outre qu’écrivain, il est journaliste, débatteur culturel et essayiste. Plusieurs de ses textes ont été traduit en français, entre autre en 2012 Des hommes ordinaires, [« Grense Jakobselv », 2009].

Avec le soutien de Norla et le cercle nordique.

Sommerkurs ved Universiteten i Agder og i Bergen

February 5th, 2016 | Posted by Mohnike in Licence Etudes Nord-Européennes | norvégien - (Comments Off on Sommerkurs ved Universiteten i Agder og i Bergen)

Pour les étudiants de norvégien:

AGDER

SNU (Senter for norskstudier i utlandet) ved Universitetet i Agder inviterer norskstudenter ved europeiske universiteter til sommerkurs i norsk språk, litteratur og kultur i Kristiansand.
 
Se vedlagte invitasjon eller våre nettsider for mer informasjon:
http://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-norskstudier-i-utlandet/sommerkurs-2016
 
Søknadsfrist: 31. mars 2016

Invitasjon SNU sommerkurs 2016 Universitetet i Agder

BERGEN

Universitetet i Bergen arrangerer hvert år et sommerkurs i «Norsk språk og kultur» for studenter som leser norsk, og vi håper dere kan gjøre dette sommerkurstilbudet kjent for aktuelle studenter. Vi tar opp rundt 60 deltakere, og vi pleier å ha deltakere fra minst 20 land og 40 studiesteder. I år begynner kurset mandag 27. juni og slutter 23. juli.

All undervisning foregår på norsk, og vi har derfor ingen begynnerkurs. Søkerne må legge ved en bekreftelse/attest fra norsklektor på at de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Hvis det er flere søkere fra samme universitet/høyskole, vil vi gjerne ha en prioriteringsliste. Norsklærere kan gjerne sende attester og prioriteringsliste direkte til Sommerkurset på e-post.

Søknadsskjema og informasjon om kurset er lagt ut på følgende nettside:
http://www.uib.no/lle/sommerkurs
Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Lecteur du norvégien – lektor i norsk

March 9th, 2015 | Posted by Mohnike in norvégien - (Comments Off on Lecteur du norvégien – lektor i norsk)

Lektor i norsk ved universitetet i Strasbourg, Frankrike Universitetet i Strasbourg, Avdeling for skandinaviske studier, utlyser stillingen som utenlandslektor i norsk med tiltredelse høsten 2015.

Om lærestedet

Université de Strasbourg
Département d'Etudes Scandinaves
22, rue René Descartes
F-67084 STRASBOURG CEDEX

http://nord.unistra.fr

Universitetet i Strasbourg har i dag totalt 42 260 studenter. Ved Avdeling for skandinaviske studier har det vært norskundervisning i flere tiår. I dag tilbys norsk som valgfag over tre år som del av en bachelorgrad (licence), sammen med svensk og dansk, og det er ca. 40 studenter som studerer norsk. Siden september 2013 tilbyr instituttet selvstendig bachelorprogram i nordiske studier. Høstsemesteret varer fra september til desember, og vårsemesteret fra januar til juni. Det avvikles eksamen to ganger i året, for tiden foregår dette i desember og i perioden april-juni.

Arbeidsbeskrivelse

Undervisning i norsk språk og litteratur for nybegynnere og viderekomne. I tillegg skal lektoren kunne undervise i oversetting fra og til norsk på masternivå. Undervisningsplikten er 9 timer pr. uke i norsk språk og litteratur. I tillegg kommer tentamen – og eksamensavvikling. Ved siden av undervisningen forventes det at lektoren tar seg av studierelaterte administrative oppgaver. Det er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitetskonferanser som instituttet arrangerer, kinoklubb for studentene og lignende. Det er positivt om lektoren har en etablert kontakt med universiteter i Norge.

Tiltredelse

01.09.2015. Undervisningsåret varer fra 1. september til 1. juli.

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad med nordisk språk og litteratur eller motsvarende i fagkretsen. Det kreves skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk på morsmålsnivå. Erfaring fra undervisning i norsk som andre – eller fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk er ønskelig. Den som ansettes, må dessuten ha kompetanse i fransk, både skriftlig og muntlig.

Varighet

Åremålsstilling oppad begrenset til 2 år.

Boligforhold Lektoren må selv skaffe seg bolig. Å leie en leilighet på 50-60 kvadrat i nærheten av universitetet koster rundt 500-650 euro i måneden. Om ønskelig kan instituttet bistå lektoren med å finne bolig.

Lønnsbetingelser

Universitetet i Strasbourg lønner lektoren med ca. 1 450-500 Euro pr. måned (etter skatt, avhengig av familiesituationen).

Mer informasjon

Kontakt lærestedet Norsklektor Cecilie Bjerknes Aarre aarre@unistra.fr, , tlf: 0033-36 68 85 65 81,

Instituttbestyrer Thomas Mohnike, tlf: 0033-36 68 85 65 81, e-post: tmohnike@unistra.fr

http://nord.unistra.fr

Signert søknad med vedlegg sendes pr. e-post til: tmohnike@unistra.fr

Søknadsfrist 1. april 2015

17 avril, 18h : Strindberg à la conquête de la France. L’auto-traduction française du Père

April 3rd, 2014 | Posted by Mohnike in conférence | norvégien - (Comments Off on 17 avril, 18h : Strindberg à la conquête de la France. L’auto-traduction française du Père)

3109139_1439_2048Giuliano D’Amico (Volda, Norvège)

La conférence sera consacrée à Père, la version française de la pièce de théâtre Fadren, que Strindberg traduisit lui-même et publia en 1888. Strindberg adapta la pièce en remplaçant plusieurs détails de la culture suédoise par des éléments français, mais aussi en tempérant certaines ambiguités et controverses. Cette modération est liée au désir de Strindberg d’avoir ses pièces mises en scène à Paris et d’être reconnu comme un auteur «français ». La forme physique du livre fut, elle aussi, naturalisée : Strindberg chercha à publier une fausse édition française, sans la présenter comme une traduction.

Giuliano D’Amico est maitre de conférences à l’Høgskulen i Volda, Norvège. Parmi ses dernières publications, Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese’s Ibsen Campaign (Edizioni di Pagina, Bari, 2013).

Lieu : Université de Strasbourg, Le Patio, s.4307, http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c4/61/index_intranet.html